Språkljud   Barnsäkerhet   Vem kan öva   Så övar du

 

Fonemo Minipar - öva på minimala ordpar

Barn spelar Fonemo MiniparHjälp nallen att få bilderna i ordning i galleriet. Fyra bilder ska sättas upp i tavelramarna, till exempel; bil, pil, bil och pil.

Fonemo Minipar är en variant av Fonemo. Här jobbar ni med bildpar som bildar så kallade minimala ordpar där endast ett språkljud skiljer orden åt. Syftet är att ljudanalysera och uttala ord men också att kunna särskilja och uttala språkljud som ligger nära varandra, så som viol och fiol, ros och juice.

Att arbeta med minimala ordpar är ett sätt att få övning i att uppfatta små distinktioner mellan språkljud för att sedan kunna uttala dem.

Länk till demo

 

Nallen säger ordningen

Lyssna på nallen som vill ha en viss ordning i sitt galleri. Ni får fyra bilder per övning att dra och släppa på tavelramarna. Nallen säger till exempel: klass, glass, glass, klass eller kran, gran, kran, gran. Blev det rätt ordning? Nallen ger feedback som ”försök igen” eller ”bra!”. Tryck på “startaom-pilen” så får du en ny övning.

 

Spela in eget tal och lyssna direkt

Det går när som helst att använda inspelningsfunktionen och själv tala in och lyssna på det egna uttalet.

 

Text och bild eller bara bilder

Arbeta med text under bilderna eller med bara bilder. På så sätt går det att anpassa svårighetsgraden till om barnet även ska öva på bokstäver eller ännu inte är läskunnigt.

 

Språkljud

Över hundra övningar med 58 ordpar

Totalt innehåller Fonemo Minipar 145 övningar med 58 ordpar. Övningarna och ordparen är utvalda av logopeder och talpedagoger.

Det finns 14 kategorier att välja mellan; 13 kategorier med olika konsonant-par (initialt) och en med vokaler (initialt och medialt), se några exempel nedan.

 

Exempel på ordpar i de olika kategorierna

 1. B – P,  Bil – Pil
 2. D – T,  Dusch – Tusch
 3. D – G, Druva – Gruva
 4. F – V,  Får – Vår
 5. K – G, Kran – gran
 6. K – T, Kub - Tub
 7. L – J, Lus – Ljus
 8. M – N, Mål – nål
 9. R –J,  Ros – Juice
 10. R – L, Rök – Lök
 11. S – T, Sand – Tand
 12. S- Tj, Sol – kjol
 13. SJ – Tj, Skepp – käpp
 14. Vokaler, U-Y; Fluga – Flyga, O-U;  Mos-Mus, Ä-Ö; Häger-Höger

 

Vem kan öva

 • Barn som behöver öva på språkljud.
 • Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn.
 • Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett hjälpmedel i sin undervisning.
 • Barn som vill öva svenskt uttal.

 

Förslag på arbetssätt

Prata om skillnaderna mellan de närliggande orden. Kan ni höra skillnaden mellan ljuden? Var ligger tungan vid uttalet? Bestäm tillsammans var skillnaden ligger i orden och skilj dem åt. Att arbeta med minimala par är ett sätt att få övning i att uppfatta små distinktioner mellan språkljud.

Att kunna särskilja språkljud som ligger nära varandra men uttalas olika, är ett steg i den muntliga språkläran på väg till målet att barnet ska bli medveten om ljudets placering i munnen.

För att kunna öva språkljud är det nödvändigt att barnet hör skillnaden, nästa steg är att producera rätt ljud.

 

Så övar ni med Fonemo Minipar

Välj kategori på startsidan

1. På startsidan; välj kombination ni ska jobba med, som till exempel k och g.

2. Lyssna på nallen genom att trycka på den och prata om skillnaden i orden klass och glass, vilken bild och vilket ord hör ihop?
Dra och släpp bilderna till tavelramarna i den ordning som nallen säger. Det går när som helst att trycka på nallen för en upprepning.

3. Pröva att själv säga ordningen på bilderna genom att upprepa vad nallen sa.

4. När ni är klara med övningen kan ni lyssna på nallen igen och/eller spela in eget tal via mikrofonen och lyssna tillsammans hur det låter.

5. Fortsätt genom att trycka på startaom-pilen, då får ni nya bilder att sätta i ordning.

 

Spela in via mikrofonen

använd micken för att spela in
När som helst går det att spela in via mikrofonen och tillsammans lyssna på hur det blev. Tryck på spelain-knappen för att starta inspelningen. Den blir röd när den spelar in.
 
micken spelar upp ljudet automatiskt
Tryck igen för att stänga av den. Det går bara att göra en inspelning i taget. Föregående inspelning försvinner alltså när du gör en ny. Inspelningen spelas upp automatiskt.
 
tryck på spelaknappen för att spela upp senaste inspelningen igen

Vill du höra inspelningen igen? Tryck på spelaupp-knappen till vänster om micken. Den senaste inspelningen finns under denna knapp.

 

Nya övningar

För att få nya övningar att arbeta med inom vald kategori, tryck på startaom pilen.

 

Demo

demo-knapp
 
Tryck på frågetecknet för att starta en demo. Den beskriver i tal hur man använder Fonemo Minipar.
 

Tillbaka till startsidan

 
För att öva på en annan kategori tryck på dörren. Den leder tillbaka till startsidan.
 

 Bildtext

 
För att få text under bilderna, tryck på denna knapp. För att "släcka" texten, tryck igen.

 

 

Fonemo Minipar följer Apples riktlinjer för barnsäkerhet

 • Har inga externa länkar
 • Överför ingen data om användaren
 • Lagrar inga ljudfiler
 • Kräver inte att användaren delar personlig information
 • Frågar inte efter födelsedata
 • Samlar inte in och överför inte personlig information
 • Innehåller inga köp inuti appen eller reklam

På App Store för iPad/iPhone

Fonemo Minipar
Språkljuds par:

b-p,  d-t, d-g,  f-v, k-g, k-t, l-j, m-n, r-j, r-l, s-t, s-tj, sj-tj, u-y, o-u, ä-ö

145 övningar med 58 olika ordpar

Hämta Fonemo Minipar i App Store

 

 

Öva förmågor:

 • Ljudanalysera
 • Särskilja
 • Uttala
 • Ordförståelse
 • Språklig medvetenhet

Ladda ned vårt produktblad för Fonemo Minipar

 

 

 

Undervisningens syfte

Sv Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

SvA Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Formulera sig och kommuniera i tal och skrift.

Ur centrala innehållet i SvA: Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets. Skillnader mellan tal- och skriftspråk.